Příměstský tábor na Holkově

  • Věkové rozmezí od 5-15 let, kapacita 25 dětí na jeden kurz.
  • Pro děti je připraven bohatý zábavný program.
  • Areál letního parketu Holkov je z větší části zastřešen, možnost využití zázemí, v blízkosti se nachází rybník pro koupání, ohniště, pódium pro vystupování a hřiště.
  • Možnost hraní tenisu, výuka angličtiny, hry na hudební nástroje, soutěže a taneční kurzy.
  • Součástí tábora je pěší výlet, s využitím turistických tras a cvičebních prvků.

Cena: 2.990,- Kč

Termín: 12.8.-16.8.2024

Přihlášení je možné níže, nebo na tel. 721 562 489 a e-mailové adrese infoholkov@gmail.com.

Přihlášení na příměstský tábor

Informace o dítěti
Informace o rodičích
Další informace